AMD เปิดตัว AMD Radeon Pro 5000 series GPUs สำหรับ Apple iMac ขนาด 27 นิ้ว

MD Radeon Pro 5000 series GPUs สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีกระบวนการผลิตชั้นนำ 7nm และสถาปัตยกรรม AMD RDNA ให้ประสิทธิภาพการทำงานบนแอปพลิเคชั่น และเวิร์คโหลดงานด้านกราฟิกที่หลากหลาย ปลดล็อคความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้ใช้งานในทุกระดับ

ฟีเจอร์สำคัญของกราฟิกการ์ดตัวใหม่ AMD Radeon Pro 5000 Series ประกอบด้วย:

  • ประสิทธิภาพการประมวลผลที่ยอดเยี่ยม – ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 7.6 TFLOPS เมื่ออยู่ในรูปแบบ Single-Precision Floating-Point (FP32)
  • หน่วยความจำ GDDR6 – หน่วยความจำ GDDR6 ขนาด 16GB พร้อมแบนด์วิดท์ 384 GB/s ส่งมอบประสิทธิภาพการถ่าย-โอนข้อมูลที่รวดเร็วสำหรับแอปพลิเคชั่นที่มืออาชีพใช้งานที่ต้องประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก
  • สถาปัตยกรรม AMD RDNA – ออกแบบจากจุดเริ่มต้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการประมวลผลและการใช้พลังงงานประสิทธิภาพสูง สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีกระบวนการผลิตชั้นนำ 7nm FinFET ส่งมอบประสิทธิภาพต่อวัตต์ที่เพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมกราฟิกการ์ดรุ่นก่อนหน้า
Sugar P.
กาย | ผู้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังน้ำตาลและคาเฟอีน

you may also like