Preview

พรีวิว Chained Together คล้องโซ่แหกนรกไปพร้อมผองเพื่อน

Chained Together เกมที่ชวนคุณมากพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเอาโซ่คล้องเอวแล้วไปแหกขุมนรกกับผองเพื่อน Co-op สูงสุด 4 คน

พรีวิว Dave the Diver ดำน้ำจับสัตว์ทะเลยักษ์มาทำซูชิ

Dave the Diver เกมสวมบทเป็น Dave ลงดำน้ำจับสัตว์ทะเลเวลาเช้าบ่ายในช่วงกลางวันจากนั้นไปบริหารจัดการร้านซูชิในเวลากลางคืน

Category