ร่างกฎหมายควบคุมเกมฉบับเต็ม ร่วมอ่าน แชร์ และส่งเสียง

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนมีประเด็นถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมเกม และมีความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาหลายประการ บางเรื่องเป็นที่น่าตกใจเพราะดูคล้ายรัฐมองว่าคนเล่นเกมคือปัญหาสังคมจนต้องการจำกัดสิทธิเสรีภาพ เช่น จำกัดเวลาสตรีมเกม อย่างไรก็ดีเชื่อว่าหลายคนยังไม่มีโอกาสเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวว่าแท้จริงมีเนื้อหาว่าอย่างไร อันไหนเป็นเพียงข้อคิดเห็น อันไหนถูกบรรจุอยู่ในร่างแล้ว ทั้งนี้ผู้เขียนได้เห็นโพสต์ที่คุณกู้จากเพจ Coolerist นำร่างฉบับเต็มดังกล่าวมาเผยแพร่ จึงอยากนำมากระจายข่าวสารต่อ และหวังให้หลายคนช่วยกันอ่านและแสดงความคิดเห็น

เพราะกฎหมายนี้จะนำมาครอบวิถีการเล่นเกมของเราทุก ๆ คน หากมันผ่านการพิจารณาจนกลายเป็นกฎหมายออกมาจริง ๆ

เนื้อหาในไฟล์ร่างฯ มีทั้งหมด 17 หน้า ครอบคลุมหลายประเด็นแต่ใจความหลักคือต้องการควบคุมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนสมดังชื่อกฎหมายเต็ม ๆ ว่า “(ร่าง) พระราชบัญญัติการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน” จากที่อ่านคร่าว ๆ มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักพัก แต่เร็ว ๆ นี้ผู้เขียนจะมาแจกแจงรายมาตราสำคัญและแสดงความคิดเห็นในฐานะของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์แยกเป็นอีกบทความหนึ่ง

รายละเอียดสำคัญโดยคร่าวในร่างฯ นี้

 1. มีการให้คำนิยามคำว่า “เกม” ตามกฎหมาย ซึ่งในที่นี้มัดรวมให้มีความหมายเดียวกันกับอีสปอร์ต
 2. กำหนดที่มาของคณะกรรมการกำกับดูแลเกม ซึ่งได้แก่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม แต่ที่น่าจับตาที่สุดคือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 11 คนแต่ไม่เกิน 15 คนเป็นโควต้าของคนวงการเกมอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิวงการอื่น ๆ เช่น ด้านการกีฬา ด้านสุขภาพ เป็นต้น
 3. ให้อำนาจคณะกรรมการ โดยหลักจะเป็นการวางมาตรการกำกับดูแล และเสนอความเห็นปรับปรุงกฎหมาย
 4. เกมที่จะเผยแพร่ในประเทศ โฆษณา และแข่งขันจะถูกตรวจสอบและต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยมีการจัดเรตเกมทั้งหมด 6 ประเภทเรียงตามความเหมาะสมของอายุผู้เล่น รวมถึงเกมที่ต้องห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ประเด็นนี้เราเคยขยายความเพิ่มเติมไว้ในบทความนี้ อย่างไรก็ดีในร่างฉบับเต็มไม่ได้ลงรายละเอียดเรตเกมไว้อย่างชัดเจน เขียนไว้เพียงให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา (ต้องเขียนกฎหมายลูกตามออกมาภายหลัง)
 5. เรตเกมมีสภาพบังคับ ไม่ได้เป็นเพียงแนวทาง (ห้ามจำหน่ายเกมให้ผู้ที่อายุไม่ถึง)
 6. การใช้บริการเกมออนไลน์ต้องแจ้งชื่อและอายุจริงขณะสมัครสมาชิก เด็กและเยาวชนต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง
 7. มีมาตรการควบคุมความเหมาะสมในการเล่นเกมออนไลน์ เช่น แจ้งเตือนเวลาเล่นเกมเกินเวลา แจ้งระดับความรุนแรงของเนื้อหา
 8. ห้ามการพนัน
 9. ห้ามจัดแข่ง โฆษณา ประชาสัมพันธ์เกมในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)
 10. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีแข่งขันเกมเด็ดขาด เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะมีข้อกำหนดเรื่องขออนุญาตแข่งเกมเป็นกรณีพิเศษ (ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
 11. ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง
 12. การฝ่าฝืนข้อกำหนดต่าง ๆ มีทั้งโทษทางแพ่ง ทางปกครอง และทางอาญา ส่วนใหญ่จะเป็นบทลงโทษผู้ให้บริการเกม และจัดแข่งขันเกม เช่น ริบใบอนุญาต ฯลฯ

ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายประเด็น แต่จากที่อ่านคร่าว ๆ ที่สำคัญก็มีดังที่แจกแจงไปข้างต้น อย่างไรก็ตาม อยากฝากให้ผู้อ่านทุกคนช่วยกันเปิดอ่านร่างฉบับเต็มและแสดงความคิดเห็น ช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องหากยังมองว่าร่างนี้มีข้อบกพร่อง หรืออยากแก้ไขเพิ่มเติมประการใด เพราะสุดท้ายกฎหมายนี้จะนำมาครอบวิถีการเล่นเกมของเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือเยาวชนหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดเรตเกมประเภทที่ 6 ว่าด้วยเรื่องเกมที่ต้องห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดไฟล์: Google Drive

Tags

Sugar P.

กาย | ผู้ก่อตั้ง นักเขียนและบรรณาธิการ GAMERGUY
Close
Close